SKOLYOZ TİPLERİ NELERDİR?

SKOLYOZ TİPLERİ NELERDİR?

SKOLYOZ TİPLERİ NELERDİR?

SEBEBİ BİLİNMEYEN (İDİOPATİK ) SKOLYOZ

En sık görülen skolyoz tipidir. İdiopatik skolyoz yaş aralıklarına göre 3 grupta incelenir;

1- İnfantil idiopatik skolyoz yenidoğan ile 4 yaş arasında görülür.

2- Jüvenil idiopatik skolyoz 4 ile 9 yaş arasında görülür.

3- Adelösan idiopatik skolyoz 10 ile 18 yaş arasında görülür.

NÖROMUSKÜLER SKOLYOZ

- Kas ve sinir hastalıkları ( meningomyelosel, serebral palsi v.b) sonucu ortaya çıkan skolyozdur.

- Ülkemizde ikinci sıklıkta görülen skolyoz tipidir.

- Korse tedavisi genellikle faydalı değildir.

- Cerrahi tedavinin daha erken yaşlarda ve daha düşük eğriliklerde uygulanması gerekebilir.

DOĞUMSAL (konjenital) SKOLYOZ

- Anne karnında bebeğin gelişimi sırasında omurgada bir takım yapısal anomaliler sonucu ortaya çıkan skolyozdur.

- Omurların tam oluşamadığı durumlar (hemivertebra).

- Omurların yapışık kaldığı durumlar (bar oluşumu).

- Her iki durumun birlikte görüldüğü durumlar.

- Bu tip skolyozda diğer sistemlerde (böbrek-mesane, kalp v.b) anomali görülme riski vardır.

- Eğer gözlem ve kontrollerde ilerleme yoksa çocuk büyümesini tamamlayana kadar cerrahiye gerek duyulmaz.

- Kontrollerde ilerleme kaydedilirse en kısa sürede cerrahi gereklidir.

 

 

RANDEVU TALEP EDİN